ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Like

Μικρή μείωση στο χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων το πρώτο τετράμηνο

August 12, 2016
289 Views
0 Comments
Μικρή μείωση στο χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων το πρώτο τετράμηνο

Mικρή μείωση σημείωσε το χρέος των νοικοκυριών στο τέλος Μαρτίου 2016 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο φτάνοντας σε απόλυτους αριθμούς τα 22,2 δις ευρώ με το σχετικό δείκτη χρέους να  παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα με οριακή πτώση στο 127,3% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2016 στα 46,6 δις ευρώ εκ των οποίων το 65% αφορά μετρητά και καταθέσεις, 1% αφορά χρεόγραφα, 19% μετοχές και 15% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 52,4 δις ευρώ με αναλογία 14% σε μετρητά και καταθέσεις, 7% σε δάνεια, 2% σε χρεόγραφα, 50% σε μετοχές και 28% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Οριακή πτώση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κατέγραψε το χρέος του τομέα, το οποίο ανήλθε στα 39,5 δις ευρώ με το δείκτη χρέους να σημειώνει επίσης μικρή πτώση φτάνοντας στο 226,9% του ΑΕΠ.

Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα 3,1 δις ευρώ και είναι κατανεμημένο, 15% σε μετρητά και καταθέσεις, 3% σε δάνεια, 19% σε χρεόγραφα, 46% σε μετοχές και 17% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 2,5 δις ευρώ επενδυμένο 6% σε μετρητά και καταθέσεις, 6% σε δάνεια και χρεόγραφα, 77% σε μετοχές και 11% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 2,7 δις ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 59%, 31% σε δάνεια, 5% σε χρεόγραφα, 2% σε μετοχές και 3% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Σημειώνεται ότι η δομή των επενδύσεων και των τριών προαναφερθέντων τομέων παρέμεινε σχετικά αναλλοίωτη με οριακές μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι ως χρέος ορίζεται το σύνολο του παθητικού σε δάνεια και χρεόγραφα και ως δείκτης χρέους ορίζεται το χρέος ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *